Tổng hợp 30+ cách làm các loại mứt kẹo ngon không thể thiếu trong dịp TếtNgày 28/3/2024, Ukraine thông báo dự thảo quy định phê duyệt các yêu cầu đối với mứt trái cây, thạch, mứt cam và hạt dẻ xay nhuyễn.

Theo đó, dự thảo quy định yêu cầu đối với mứt trái cây, thạch, mứt cam và hạt dẻ xay nhuyễn, bao gồm quy trình về phương pháp chuẩn bị và chế biến nguyên liệu trái cây để sản xuất mứt trái cây, thạch, mứt cam và hạt dẻ xay nhuyễn có thêm đường dành cho người tiêu dùng.

Theo các yêu cầu này, một số chỉ số chất lượng nhất định đối với mứt trái cây, thạch, mứt cam, hạt dẻ xay nhuyễn được thiết lập để đảm bảo rằng người tiêu dùng được thông báo chính xác về đặc tính của các sản phẩm thực phẩm này, bao gồm cả việc ghi nhãn và để ngăn chặn các hành vi kinh doanh gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

Những yêu cầu này không áp dụng cho các nguyên liệu dùng để sản xuất các sản phẩm bánh nướng, bánh ngọt hoặc bánh quy.

Dự thảo Lệnh cũng quy định rằng mứt trái cây, thạch, mứt cam và hạt dẻ xay nhuyễn tuân thủ các yêu cầu có hiệu lực trước khi Lệnh này có hiệu lực, nhưng không đáp ứng các Yêu cầu đối với mứt trái cây, thạch, mứt cam và hạt dẻ xay nhuyễn được phê duyệt theo Lệnh này, có thể được đưa ra thị trường trong ba năm kể từ ngày Lệnh này có hiệu lực. Những sản phẩm thực phẩm như vậy có thể được đưa ra thị trường cho đến ngày tiêu dùng cuối cùng hoặc hết thời hạn sử dụng tối thiểu.

Dự thảo Lệnh được phát triển nhằm thực thi luật pháp của EU. Dự thảo Lệnh cũng được thông báo theo Hiệp định SPS.

Mục tiêu để thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Yêu cầu chất lượng; Hài hòa hóa. Ngày cuối cùng nhận ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/UKR/24_00517_00_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/UKR/24_00517_01_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/UKR/283/Add.1