Từ 2018 sẽ không kiểm định xe ôtô mới dưới chuẩn khí thải Euro 4Ngày 15/5/2023, New Zealand thông báo dự thảo quy định tiêu chuẩn khí thải mới cho các nhóm phương tiện sau (khi chúng được nhập khẩu vào nước này): xe hạng nhẹ, xe hạng nặng, mô tô/xe gắn máy và xe dành cho người khuyết tật đã qua sử dụng. Các tiêu chuẩn khí thải sẽ được thực hiện dần dần trong vòng 5 năm.

Các đề xuất liên quan bao gồm: Chuyển yêu cầu tối thiểu đối với hàng nhập khẩu đã qua sử dụng từ Euro 4/IV sang Euro 5/V từ ngày 1 tháng 2 năm 2024, bao gồm cả xe dành cho người khuyết tật; Từng bước chuyển đổi từ tiêu chuẩn Euro 5/V sang Euro 6/VI đối với xe nhập khẩu đã qua sử dụng và xe mới (bao gồm cả xe dành cho người khuyết tật mới) trong một số bước, từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2028. Đưa ra yêu cầu về khí thải đối với mô tô, xe máy. Yêu cầu Euro 4 từ ngày 1 tháng 2 năm 2025 và sau đó là Euro 5 từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.

Mục tiêu của biện pháp này là giảm ô nhiễm xe cơ giới trong nước bằng cách yêu cầu nhập khẩu xe phải đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải mạnh hơn, nhằm giảm tác động sức khỏe của ô nhiễm xe cơ giới trong nước. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

www.transport.govt.nz/area-of-interest/environment-and-climate-change/harmful-vehicle-emissions/

Mã thông báo: G/TBT/N/NZL/124