Ngày 20/11/2023, Israel thông báo dự thảo Tiêu chuẩn SI 60335 phần 2.7 – Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự – An toàn: Yêu cầu cụ thể đối với máy giặt.

Theo đó, dự thảo này sửa đổi Tiêu chuẩn bắt buộc SI 900 phần 2.7, liên quan đến máy giặt, được thay thế bằng SI 60335 phần 2.7. Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này áp dụng Tiêu chuẩn quốc tế IEC 60335-2-7 – Phiên bản 8.0: 2019-05, với một số thay đổi xuất hiện trong phần tiếng Do Thái của tiêu chuẩn. Những khác biệt chính giữa phiên bản cũ và tiêu chuẩn dự thảo sửa đổi mới này như sau:

  • Những thay đổi do việc áp dụng phiên bản mới của Tiêu chuẩn Quốc tế;
  • Bãi bỏ mục 203 quốc gia về các yêu cầu về tiếng ồn.

Các yêu cầu của tất cả các phần của tiêu chuẩn sửa đổi mới sẽ là bắt buộc, ngoại trừ những phần sau:

  • Các tiểu mục quốc gia từ 7.201 đến 7.205 của mục 7, Đánh dấu và Hướng dẫn;
  • Các tiểu mục quốc gia từ 10.201 đến 10.203 của mục 10, Công suất đầu vào và dòng điện;
  • Mục 204 quốc gia liên quan đến việc tuân thủ tuyên bố của nhà sản xuất liên quan đến tiêu thụ năng lượng và nước cũng như chất lượng giặt và kéo sợi;
  • Mục 205 quốc gia giải quyết

Cả tiêu chuẩn cũ và tiêu chuẩn sửa đổi mới này sẽ được áp dụng kể từ khi bản sửa đổi này có hiệu lực cho đến ngày 2 tháng 8 năm 2025. Trong thời gian này, các sản phẩm có thể được kiểm tra theo tiêu chuẩn cũ hoặc tiêu chuẩn sửa đổi mới.

Mục tiêu để bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người

Ngày cuối cùng nhận ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/ISR/23_13498_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/ISR/1295