Bình chữa cháy, bình cứu hỏa chính hãng giá rẻ nhất thị trườngNgày 31/01/2024, Israel thông báo dự thảo Tiêu chuẩn SI 129 phần 1 – Bình chữa cháy xách tay.

Theo đó, dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn bắt buộc SI 129 phần 1, liên quan đến việc bảo trì bình chữa cháy xách tay. Tiêu chuẩn quốc gia này dựa trên Tiêu chuẩn quốc tế ISO 11602 và Tiêu chuẩn Mỹ NFPA 10. Những khác biệt chính giữa phiên bản cũ và tiêu chuẩn dự thảo sửa đổi mới này như sau:

Thay đổi định nghĩa về các quan chức được chứng nhận phụ trách bảo trì và tuân thủ;  

Thay đổi cấu trúc của đĩa đánh dấu;  

Cập nhật hướng dẫn kiểm tra và bảo dưỡng bình chữa cháy theo các loại;  

Cập nhật các yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng và kiểm tra thủy tĩnh bên trong của các loại bình chữa cháy khác nhau (phần 9).  

Cả tiêu chuẩn cũ và tiêu chuẩn sửa đổi mới này sẽ được áp dụng kể từ khi sửa đổi này có hiệu lực trong thời hạn một năm. Trong thời gian này, sản phẩm có thể được kiểm tra theo tiêu chuẩn cũ hoặc tiêu chuẩn sửa đổi mới.

Mục tiêu để thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người. Ngày cuối cùng nhận ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/ISR/24_00893_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/ISR/1314