Ngày 04/12/2023, Guyana thông báo dự thảo Tiêu chuẩn đối với lốp hơi dùng cho phương tiện thương mại trên đường cao tốc.

Dự thảo Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về kích thước vật lý, tính năng và nhãn hiệu đối với lốp hơi mới, đã qua sử dụng và đắp lại dành cho xe thương mại trên đường cao tốc. Tiêu chuẩn này cũng bao gồm các phương pháp thử để xác định sự phù hợp với các yêu cầu về tính năng đã nêu.

Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn bắt buộc hướng dẫn cơ quan quản lý trong việc kiểm tra và cấp phép sử dụng lốp hơi cho các phương tiện thương mại trên đường cao tốc. Việc sửa đổi tiêu chuẩn được coi là cần thiết để giải quyết việc nhập khẩu và sử dụng lốp xe mùa đông/tuyết ở Guyana. Những chiếc lốp này không phù hợp với khí hậu nhiệt đới ở Guyana và khiến người tiêu dùng phải chịu tổn thất theo thời gian do lốp xuống cấp nhanh hơn, đòi hỏi phải thay lốp thường xuyên hơn để chịu được nhiệt độ cao hơn. Ngoài ra, bản sửa đổi thứ hai này đưa ra các yêu cầu cho phép nhập khẩu lốp đắp lại cho một loại phương tiện thương mại trên đường cao tốc cụ thể và giới hạn độ tuổi nhập khẩu lốp mới và lốp đã qua sử dụng.

Tiêu chuẩn này sẽ cung cấp thông tin đầy đủ cho người tiêu dùng, nhà sản xuất và nhập khẩu lốp xe thương mại đường cao tốc. Người tiêu dùng đang được cung cấp các chi tiết kỹ thuật và các nhà sản xuất lốp xe sẽ được hướng dẫn về các thông số kỹ thuật của lốp được nêu trong tiêu chuẩn này. Các nhà nhập khẩu được cung cấp một tiêu chuẩn để duy trì lượng hàng tồn kho thích hợp từ các nhà cung cấp của họ. Thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Ngày cuối cùng nhận ý kiến: ngày 4 tháng 2 năm 2024

https://gnbsgy.org/standardisation/standards-for-public-comments/

Mã thông báo: G/TBT/N/GUY/60