Nón Bảo Hiểm Xe Đạp ROYAL JC16 Helmet - Xedap.vnNgày 28/3/2024, Australia thông báo dự thảo tiêu chuẩn bắt buộc đối với mũ bảo hiểm xe đạp.

Theo đó đề xuất xây dựng một tiêu chuẩn an toàn bắt buộc mới cho mũ bảo hiểm xe đạp để cho phép các nhà cung cấp tuân thủ phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn tự nguyện của Úc như sau:

Tiêu chuẩn Úc/New Zealand (AS/NZS 2063:2020, Mũ bảo hiểm sử dụng trên xe đạp và các thiết bị giải trí có bánh xe)

Ngoài ra, còn đề xuất cho phép các nhà cung cấp tuân thủ bất kỳ tiêu chuẩn nào trong bốn tiêu chuẩn tự nguyện được áp dụng rộng rãi ở nước ngoài sau đây:

Tiêu chuẩn quốc tế (Snell B-95, Tiêu chuẩn mũ bảo hiểm xe đạp năm 1995, Tiêu chuẩn sửa đổi năm 1998 về mũ bảo vệ sử dụng khi đi xe đạp)

Tiêu chuẩn Châu Âu (EN 1078:2012+A1:2012, Mũ bảo hiểm dành cho người đi xe đạp và người sử dụng ván trượt và giày trượt patin)

Tiêu chuẩn Mỹ (ASTM F1447:2018, Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn cho mũ bảo hiểm dùng trong hoạt động đạp xe giải trí hoặc trượt patin)

Tiêu chuẩn Mỹ (Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (16 CFR Phần 1203), Tiêu chuẩn An toàn cho Mũ bảo hiểm Xe đạp))

Tiêu chuẩn an toàn mới sẽ không áp đặt bất kỳ yêu cầu nào khác ngoài những yêu cầu có trong các tiêu chuẩn tự nguyện này. Việc cho phép tuân thủ các tiêu chuẩn này sẽ cho phép cung cấp mũ bảo hiểm mà không cần phải kiểm tra bổ sung theo tiêu chuẩn của Úc. Nó cũng nhằm giảm sự phức tạp và trùng lặp về quy định đối với các nhà cung cấp, từ đó tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại.

Mục tiêu để đảm bảo các nghĩa vụ pháp lý của nhà cung cấp vẫn rõ ràng và nhất quán trong khi vẫn duy trì các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng. Ngoài ra, việc tham khảo các tiêu chuẩn nước ngoài giúp giảm gánh nặng pháp lý đối với các nhà cung cấp dưới hình thức giảm chi phí hành chính, thử nghiệm và tuân thủ khi sản phẩm đã tuân thủ các yêu cầu ở nước ngoài; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người Ngày cuối cùng nhận ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/AUS/22_7262_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/AUS/146/Add.1