Ngày 28/3/2024, Australia thông báo dự thảo quy định Tiêu chuẩn hiệu suất phương tiện mới. Theo đó, Chính phủ Úc đang tư vấn về ‘Tiêu chuẩn hiệu suất phương tiện Mới’ dành cho các phương tiện thương mại và hành khách hạng nhẹ do các nhà sản xuất cung cấp cho Úc từ năm 2025.

Tiêu chuẩn này nhằm mục đích đặt mục tiêu CO2 trung bình theo trọng số doanh số bán hàng cho các nhà sản xuất ô tô cung cấp ô tô cho Úc, tương tự như các tiêu chuẩn được Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và New Zealand áp dụng. Phân tích tác động tham vấn đánh giá chi phí và lợi ích của ba phương pháp tiếp cận khả thi với mức độ nghiêm ngặt khác nhau.

Thông báo này nhằm cung cấp thông báo sớm về biện pháp sắp tới này và tạo cơ hội cho các Thành viên đưa ra nhận xét về phân tích tác động tham vấn. Một thông báo phụ lục sẽ được ban hành trong thời gian tới để cung cấp thêm chi tiết về luật được đề xuất để thực hiện biện pháp này, sau khi nó được đưa ra tại Quốc hội Úc. Thời gian nhận xét đầy đủ sẽ được cung cấp cùng với thông báo trong tương lai này và sẽ có cơ hội để những nhận xét đó được xem xét khi hoàn thiện biện pháp.

Mục tiêu nhằm hỗ trợ Australia đạt được Đóng góp do quốc gia tự quyết định cập nhật theo Điều 4 của Thỏa thuận Paris.; Bảo vệ môi trường. Ngày cuối cùng nhận ý kiến: ngày 30 tháng 4 năm 2024

https://www.infrastructure.gov.au/department/media/publications/cleaner-cheaper-run-cars-australian-new-vehicle-efficiency-standard-consultation-impact-analysis

Mã thông báo: G/TBT/N/AUS/166/Add.1