Ngày 17/11/2022, Ai Cập thông báo dự thảo tiêu chuẩn đối với máy rửa bát. Dự thảo tiêu chuẩn Ai Cập này liên quan đến sự an toàn của máy rửa bát chạy bằng điện dùng trong gia đình và các mục đích tương tự dành cho mục đích sử dụng trong gia đình, được thiết kế để rửa và tráng bát đĩa, dụng cụ cắt và các vật chứa khác, và điện áp định mức của nó không quá 250 vôn cho các thiết bị một mặt và 480 vôn cho các thiết bị khác.

Thiết bị được thiết kế cho hộ gia đình thông thường và mục đích sử dụng tương tự mà cá nhân cũng có thể sử dụng trong các cửa hàng, công nghiệp nhẹ và trang trại thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, nếu thiết bị được sử dụng chuyên nghiệp để rửa và tráng bát đĩa, dao kéo và các dụng cụ khác được sử dụng cho mục đích thương mại, thì thiết bị không được coi là sử dụng tại nhà.

Tiêu chuẩn này liên quan, bất cứ khi nào thực tế, với các mối nguy hiểm thông thường do các thiết bị mà tất cả mọi người phải đối mặt trong và xung quanh nhà. Nói chung, tiêu chuẩn này không tính đến các trường hợp sau: Trẻ nhỏ hoặc những người có nhu cầu đặc biệt sử dụng các thiết bị mà không có sự giám sát. Trẻ nhỏ chơi với các thiết bị. Đáng nói là tiêu chuẩn dự thảo này đồng nhất về mặt kỹ thuật với sửa đổi với IEC 60335-2-5:2012+AMD1:2018.

Mục tiêu để yêu cầu an toàn, chất lượng và bảo vệ môi trường. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

http://www.eos.org.eg

G/TBT/N/EGY/334