Ngày 14/5/2024, Chi cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TCĐLCL) – Sở KH&CN đã tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến văn bản pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu. Tham dự Hội nghị có đại diện các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu đã được các chuyên gia phổ biến, giải đáp những bất cập về TCĐLCL trong kinh doanh theo quy định của pháp luật; hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu được qui định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN và Thông tư 08/2018/TT-BKHCN của Bộ KH&CN; hướng dẫn xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001:2020; triển khai Chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ KH&CN thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và hoạt động xây dựng phương pháp đo cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Hội nghị nhằm giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh cập nhật những kiến thức pháp luật về TCĐLCL cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh các mặt hàng nêu trên trong việc thực hiện các qui định của pháp luật, khắc phục những tồn tại và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới, góp phần tạo nên môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nguồn: TBT Quảng Ninh