Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư ban hành nguyên tắc, tiêu chí xây dựng danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu, dược liệu, vị thuốc cổ truyền thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Theo đó dự thảo Thông tư có quy định nguyên tắc ghi thông tin thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, cụ thể như sau:

Đối với thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu: Ghi tên dược liệu hoặc vị thuốc có trong thành phần của thuốc; Các ký tự dấu gạch chéo “/” là thành phần có thể thay thế lẫn nhau về mặt tác dụng y lý; thành phần đặt trong dấu ngoặc đơn “()” là thành phần có thể gia, giảm. Chỉ sử dụng ký tự dấu gạch chéo “/” đối với các thành phần có tính tương đồng về mặt tác dụng y lý. Trường hợp thành phần không tương đồng về mặt tác dụng y lý thì phải tách ra và rà soát lại; Không ghi tên thuốc theo tác dụng dược lý;  Không ghi tên thương mại của thuốc; Đối với thông tin khác: Chỉ ghi đường dùng, không ghi hàm lượng, không ghi dạng bào chế của thuốc.

Đối với dược liệu, vị thuốc cổ truyền: Ghi tên dược liệu, tên vị thuốc cổ truyền, tên khoa học của dược liệu, tên khoa học của vị thuốc theo Dược điển Việt Nam hiện hành. Trường hợp không có tên trong Dược điển Việt Nam hiện hành thì ghi tên theo tài liệu “Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam” của Viện Dược liệu; hoặc tham chiếu Dược điển hiện hành của các nước; Các tên gọi khác của dược liệu, vị thuốc được ghi vào cột ghi chú.

Ngoài ra, dự thảo thông tư này còn quy định về cấu trú danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc có kết hợp dược chất với các dược liệu; Tiêu chí xem xét bổ sung mới; Tiêu chí xem xét loại ra khỏi danh mục; Tiêu chí xem xét quy định điều kiện, tỷ lệ thanh toán bảo hiểm y tế.

Nguồn: TBT Quảng Ninh