Ngày 28/12/2023, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 41/2023/TT-BCT Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Theo đó, các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý của Bộ Công Thương phải thuộc danh mục ban hành kèm theo Thông tư 41/2023/TT-BCT, cụ thể như sau:

Đối với sản phẩm, hàng hóa “Tiền chất thuốc nổ” Amoni nitrat (NH4NO3) dạng tinh thể dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương; Amoni nitrat (NH4NO3) dạng hạt xốp dùng để sản xuất thuốc nổ ANFO; Natri Nitrat (NaNO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp;

Natri Clorat (NaClO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; Kali Nitrat (KNO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; Kali Clorat (KClO3) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp; Kali Perclorat (KClO4) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Đối với sản phẩm, hàng hóa “Vật liệu nổ công nghiệp”: thuốc nổ amonit AD1; Mìn phá đá quá cỡ; Thuốc nổ bột không có TNT dùng cho lộ thiên; Thuốc nổ nhũ tương dùng cho lộ thiên; Thuốc nổ nhũ tương an toàn dùng cho mỏ hầm lò có độ thoát khí mê tan siêu hạng; Thuốc nổ ANFO chịu nước;

Thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí và bụi nổ; Thuốc nổ Trinitrotoluen (TNT); Kíp nổ đốt số 8 dùng trong công nghiệp; Kíp nổ vi sai phi điện trên mặt dùng cho lộ thiên, mỏ hầm lò, công trình ngầm không có khí bụi nổ; Kíp nổ vi sai phi điện an toàn sử dụng trong mỏ hầm lò có khí Mêtan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2024.

Nguồn: TBT Quảng Ninh