QUẢ CÂN CHUẨN M1 100G 200G 500G 1KG 2KG DÙNG ĐỂ KIỂM TRA CÂN ĐĨA, CÂN ĐIỆN TỬ ĐỂ BÀN | Shopee Việt Nam

Ngày 24/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1488/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030. Danh mục chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030 chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Theo đó, Giai đoạn 2024 – 2025, sẽ duy trì, bảo quản và sử dụng 48 chuẩn đo lường quốc gia của 29 đại lượng đã được phê duyệt tại Quyết định số 1361/QĐ-TTg ngày 8/8/2013; đồng thời phát triển mới, bổ sung 08 chuẩn đo lường của 07 đại lượng, gồm:

– 02 chuẩn đo lường thuộc 02 đại lượng cơ bản: Nhiệt độ nhiệt động học, Lượng chất.

– 06 chuẩn đo lường thuộc 05 đại lượng dẫn xuất: 02 chuẩn đo lường Áp suất, Độ ẩm khí, Điện dung, Điện cảm, Air kerma (đối với photon).

Giai đoạn 2026 – 2030, sẽ nâng cấp mở rộng phạm vi đo, nâng cao trình độ 09 chuẩn đo lường quốc gia của 08 đại lượng đã được phê duyệt, gồm:

– 01 chuẩn đo lường thuộc 01 đại lượng cơ bản: Dòng điện.

– 08 chuẩn đo lường thuộc 07 đại lượng dẫn xuất: 02 chuẩn đo lường Lưu lượng thể tích chất lỏng, Lưu lượng khối lượng chất lỏng, Điện áp, Điện trở, Công suất, Điện năng, Suy giảm tần số cao.

Ngoài ra, sẽ phát triển mới, bổ sung 36 chuẩn đo lường của 23 đại lượng, gồm:

– 09 chuẩn đo lường thuộc 03 đại lượng cơ bản: 03 chuẩn đo lường Độ dài, 02 chuẩn đo lường Nhiệt độ nhiệt động học, 04 chuẩn đo lường Lượng chất.

– 27 chuẩn đo lường thuộc 20 đại lượng dẫn xuất: Lực, Mômen lực, pH, Độ dẫn điện, Độ ẩm khí, Dòng điện xoay chiều, Từ trường, Công suất tần số cao, Cường độ trường, Mức áp suất âm thanh, 04 chuẩn đo lường Rung động, 03 chuẩn đo lường siêu âm, Công suất bức xạ, Phổ phản xạ khuếch tán, Năng suất bức xạ, Đáp ứng quang phổ, Bán kính cong, Liều hấp thụ (đối với photon), 03 chuẩn đo lường Tương đương liều (đối với photon, nơtron, beta), Chuẩn hoạt độ phóng xạ.

Nguồn: TBT Quảng Ninh