Bộ GTVT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu.

Theo đó, Dự thảo quy chuẩn mới bổ sung quy định về ngăn ngừa ô nhiễm đối với các tàu hoạt động ở các vùng nước địa cực sao cho phù hợp với Bộ luật quốc tế về các tàu hoạt động ở các vùng nước địa cực; Các quy định đối với tàu lắp đặt hệ thống làm sạch khí xả, tái tuần hoàn khí xả; Quy định về sử dụng nhật ký điện tử…

Đối với hàm lượng lưu huỳnh của dầu đốt được chở để sử dụng trên tàu, dự thảo đề xuất bổ sung quy định không được vượt quá 0,50% theo khối lượng.

Tại dự thảo quy chuẩn mới, Bộ GTVT cũng đề xuất miễn áp dụng các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm dầu, ô nhiễm nước thải, ô nhiễm khí thải của các sà lan không có máy sử dụng dầu, không tự chạy và không có người trên sà lan. Đồng thời, sửa đổi các quy định về ngăn ô nhiễm dầu trong buồng máy, yêu cầu trang bị thiết bị lọc dầu, két dầu cặn, két giữ nước đáy tàu theo hướng như quy định tại Công ước Marpol.

Dự thảo này đề xuất bỏ trang bị lọc dầu cho tàu cao tốc tuyến nội địa, bỏ trang bị thiết bị lọc dầu cho tàu dầu GT dưới 400; bỏ áp dụng quy định về Nox cho các động cơ lắp đặt lên tàu nội địa và bỏ quy định về hiệu chuẩn thiết bị báo động 15 ppm đối với tàu biển nội địa.

Thông tin chi tiết tại cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải.

Nguồn: TBT Quảng Ninh