Năm 2022, Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với các UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ: “Tư vấn, đầu tư nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa”.

Trong thời gian triển khai nhiệm vụ, Trung tâm đã thực hiện khảo sát, thu thập tài liệu để tư vấn, hướng dẫn xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở, tư vấn, đầu tư nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa  cho các đơn vị như: Hợp tác xã ngư trang Thái Hòa Quan Lạn,  Cơ sở sản xuất ruốc tép chưng thịt Long Thương; Thực hiện thông qua dự thảo lần 01 Tiêu chuẩn cơ sở tại các đơn vị (doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh,…) trên địa bàn tỉnh; Thực hiện tổ chức Hội nghị đánh giá, góp ý sửa đổi bản dự thảo lần 02 Tiêu chuẩn cơ sở; Thực hiện thông qua bản dự thảo lần cuối TCCS và tổng kết quá trình tư vấn, hướng dẫn các UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Việc triển khai nhiệm vụ nhằm thông qua việc xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở áp dụng cho sản phẩm hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh để nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; Thúc đẩy sự phát triển của Chương trình OCOP và nâng cao năng suất chất lượng của sản phẩm tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nguồn: TBT Quảng Ninh