Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Dự thảo quy định về các hạng mục công trình, diện tích tối thiểu; cơ sở vật chất, điều kiện bảo vệ môi trường; hệ thống cung cấp thông tin; trạm cấp nhiên liệu và xưởng bảo dưỡng sửa chữa xe của bến xe hàng. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp đầu tư, quản lý, khai thác bến xe hàng.

Cụ thể, dự thảo nêu rõ các hạng mục công trình cơ bản của bến xe hàng được chia làm hai nhóm, gồm các công trình bắt buộc phải có và các công trình dịch vụ thương mại.

Các công trình bắt buộc phải có gồm khu vực đỗ xe ô tô vận tải hàng hoá; khu vực đỗ xe dành cho phương tiện khác; khu vực làm việc của bộ máy quản lý; bãi hàng hóa; kho hàng hóa đối với bến xe loại 1, loại 2 loại 3; khu vệ sinh…

Còn công trình dịch vụ thương mại được khuyến khích xây dựng gồm kho hàng hóa đối với loại 4, loại 5, loại 6; khách sạn, nhà nghỉ; nhà hàng phục vụ ăn uống, giải khát; trung tâm thương mại, siêu thị; khu vực cung cấp các dịch vụ vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe; trạm cấp nhiên liệu, trạm sạc cho xe điện; xưởng bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, rửa xe.

Dự thảo cũng quy định về diện tích tối thiểu và các hạng mục công trình với từng loại bến xe hàng.

Dự thảo cũng nêu rõ địa điểm được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường rào, trừ địa điểm nằm trong khu vực cửa khẩu, cảng đã có tường rào ngăn cách biệt lập với khu vực xung quanh; có phần mềm quản lý bến xe đáp ứng yêu cầu quản lý lưu giữ, kết xuất, truyền dẫn dữ liệu liên quan đến thông tin xe ra, vào bến theo quy định.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng sau khi hoàn chỉnh và được ban hành sẽ góp phần tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong công tác quản lý hoạt động vận tải hàng hoá.

Tuy nhiên, sau khi ban hành quy chuẩn, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp các vấn đề phát sinh, bất cập trong thực tế để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, xây dựng bến xe hàng.

Nguồn: TBT Quảng Ninh