Dự thảo quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm

Dự thảo Thông tư quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á – Âu giai đoạn 2023 – 2027 được Bộ Công Thương đang lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo. Dự thảo nêu rõ, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với thuốc lá nguyên liệu năm 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 là 500 tấn mỗi năm.

Đối với trứng gia cầm, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2023 là 11.257 tá; năm 2024 là 11.820 tá, năm 2025 là 12.411 tá, năm 2026 là 13.032 tá và năm 2027 là 13.684 tá.

Hàng hóa nhập khẩu từ các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á – Âu phải đáp ứng quy định về xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á – Âu và có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do cơ quan có thẩm quyền của các nước thành viên thuộc Liên minh Kinh tế Á – Âu (C/O Mẫu EAV) cấp theo quy định hiện hành.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được phân giao cho thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất thuốc lá điếu. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có nhu cầu nhập khẩu.

Khi làm thủ tục nhập khẩu, ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định hiện hành của pháp luật hải quan, thương nhân xuất trình văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm của Bộ Công Thương cho cơ quan Hải quan. Lượng nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm của thương nhân được trừ lùi tự động cho đến hết vào lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu của từng mặt hàng do Bộ Công Thương cấp cho thương nhân.

Nguồn: TBT Quảng Ninh