Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

Ngày 02/12/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông đã ra Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt…