Ngày 01/11/2023, Ukraina thông báo dự thảo quy định về an toàn sinh học và bảo vệ sinh học. Theo đó Dự thảo Luật được xây dựng nhằm mục đích từng bước tạo dựng một hệ thống thống nhất về an toàn sinh học và bảo vệ sinh học theo cách tiếp cận “Một sức khỏe”, nhằm thực hiện các nghĩa vụ bảo vệ tính mạng, sức khỏe của con người và động vật, ngăn ngừa các lây lan các bệnh truyền nhiễm có hại trong nước và ứng phó kịp thời với các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm.

Dự thảo Luật xác định các nguyên tắc pháp lý, tổ chức, kinh tế và xã hội về an toàn sinh học và bảo vệ sinh học ở Ukraine, cụ thể: Giới thiệu một khung khái niệm mới cho các định nghĩa, trong đó có an toàn sinh học; hoạt động sinh tổng hợp; mối nguy hiểm sinh học; bảo vệ sinh học; rủi ro sinh học; độc tố sinh học; Các tác nhân sinh học; nơi lưu giữ vi sinh vật; sổ đăng ký nhà nước về các chủ thể tham gia hoạt động liên quan đến tác nhân sinh học và hoạt động sinh tổng hợp; cơ sở lưu hành tác nhân sinh học, cơ sở hoạt động sinh tổng hợp; xác định cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực an toàn sinh học và bảo vệ sinh học, các bên có quan hệ pháp luật trong lĩnh vực an toàn sinh học và bảo vệ sinh học.

Dự thảo Luật đưa ra một loạt các biện pháp nhằm bảo vệ con người, động vật, thực vật và môi trường khỏi các yếu tố sinh học nguy hiểm, xác định và giảm thiểu các mối đe dọa sinh học, đánh giá và quản lý hiệu quả các rủi ro sinh học.

Mục tiêu để bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ đời sống hoặc sức khỏe động vật hoặc thực vật; Bảo vệ môi trường

https://members.wto.org/crnattachments/2023/TBT/UKR/23_13270_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/UKR/256/Rev.1