Ngày 01/11/2023, New Zealand thông báo dự thảo quy định áp dụng dần các tiêu chuẩn khí thải mới cho các nhóm phương tiện sau (khi chúng được nhập khẩu vào nước này): xe hạng nhẹ, xe hạng nặng, xe mô tô/xe gắn máy và xe dành cho người khuyết tật đã qua sử dụng. Các tiêu chuẩn khí thải sẽ được áp dụng theo từng giai đoạn trong vòng 5 năm.

Các đề xuất liên quan bao gồm: Chuyển yêu cầu tối thiểu đối với hàng nhập khẩu đã qua sử dụng từ Euro 4/IV sang Euro 5/V từ ngày 1 tháng 2 năm 2024, bao gồm cả xe dành cho người khuyết tật; Thực hiện chuyển đổi từng giai đoạn từ Euro 5/V sang Euro 6/VI đối với xe nhập khẩu đã qua sử dụng và xe mới (bao gồm cả xe dành cho người khuyết tật mới) theo nhiều bước, từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2028; Cho phép có thêm thời gian đối với xe dành cho người khuyết tật đã qua sử dụng, sẽ chuyển sang Euro 6d chậm nhất là từ ngày 1 tháng 1 năm 2028.

Đưa ra yêu cầu về khí thải đối với xe gắn máy và mô tô. Yêu cầu Euro 4 từ ngày 1 tháng 2 năm 2025 và sau đó là Euro 5 từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Thay đổi Quy tắc sửa đổi được đề xuất cũng bao gồm một số thay đổi kỹ thuật nhỏ đối với thông tin lỗi thời và dư thừa trong quy tắc.

Mục tiêu của biện pháp này là giảm ô nhiễm xe cơ giới trong nước bằng cách yêu cầu xe nhập khẩu phải đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải mạnh hơn, nhằm giảm tác động sức khỏe của ô nhiễm xe cơ giới trong nước.

Ngày cuối cùng nhận ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

www.transport.govt.nz/area-of-interest/environment-and-climate-change/harmful-vehicle-emissions/

Mã thông báo: G/TBT/N/NZL/124/Add.1