Ngày 17/11/2022, Ai Cập thông báo dự thảo tiêu chuẩn đối cáp sạc cho xe điện có điện áp định mức lên đến và bao gồm 0,6/1 kV – Phần 1: Yêu cầu chung”. Dự thảo tiêu chuẩn Ai Cập này quy định kết cấu, kích thước và các yêu cầu thử nghiệm đối với cáp có lớp cách điện và vỏ bọc dạng đùn có định mức điện áp lên đến và bao gồm 0,6/1 kV AC hoặc lên đến và bao gồm 1 500 V DC đối với cáp mềm. Các ứng dụng trong điều kiện khắc nghiệt để cung cấp điện giữa điểm cấp điện của trạm sạc và xe điện (EV).

Cáp sạc EV được thiết kế để cung cấp điện và, nếu cần, liên lạc (để biết chi tiết, xem sê-ri IEC 62196 và IEC 61851-1) cho EV hoặc xe hybrid cắm điện (PHEV).

Cáp sạc có thể áp dụng cho các chế độ sạc từ 1 đến 4 của IEC 61851-1. Cáp nhiệm vụ thông thường có điện áp định mức 300/500 V chỉ được phép cho chế độ sạc 1 của IEC 61851-1. Nhiệt độ dây dẫn tối đa cho cáp trong phần này của IEC 62893 là 90 ºC.

Các loại cáp cụ thể được chỉ định trong IEC 62893-3 (chế độ 1 đến 3 để sạc AC) và trong tương lai là IEC 62893-4 (chế độ 4 để sạc DC).

Những phần này sau đây được gọi chung là “các thông số kỹ thuật cụ thể”.

Các phương pháp thử nghiệm quy định được đưa ra trong IEC 62893-2, IEC 60245-2, IEC 60332-1-2, IEC 62821-1:2015, Phụ lục B và trong các phần liên quan của IEC 60811, như được liệt kê trong tài liệu tham khảo quy chuẩn.

Đáng nói là tiêu chuẩn dự thảo này giống hệt về mặt kỹ thuật với IEC 60702-1:2002/AMD1:2015.

Mục tiêu để yêu cầu an toàn; Bảo vệ sức khỏe con người. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

http://www.eos.org.eg

Mã thông báo: G/TBT/N/EGY/336