Tổ chức Năng suất Châu Á hội thảo lập kế hoạch các chương trình, dự án năm 2021- 2022

Hội thảo có sự tham dự của Tổng thư ký APO, Tiến sỹ AKP Mochtan, Ban thư ký APO và các đại diện đến từ 20 nền kinh tế thành…