Quy định chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược – mỹ phẩm

Ngày 13/12/2021 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 25/2021/TT-BYT về việc quy định chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược - mỹ phẩm. Theo đó thông tư này…