Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 9000BTU CS/CU-XPU9XKH-8 | Hệ thống Điện  máy Eco Mart Mua Tiết Kiệm - Sắm An TâmNgày 04/11/2022, Vương quốc Bahrain thông báo dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật về dán nhãn năng lượng và yêu cầu hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với máy điều hòa không khí. Quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về máy điều hòa không khí công suất thấp đã được cập nhật, cụ thể như sau:

Phạm vi của quy chuẩn kỹ thuật hiện hành đối với điều hòa công suất thấp đã được thay đổi thành điều hòa dưới 65000 btu.h

Nhiệt độ tối thiểu cho phép sẽ được giới hạn ở 20 độ C.

EER tối thiểu cho AC phân chia sẽ là 8,3 ở điều kiện T3

Tất cả các giá trị trên nhãn mới sẽ được thể hiện theo các điều kiện thử nghiệm T3

Các sửa đổi khác được hiển thị trong các giá trị EER, được hiển thị trong bản cập nhật đính kèm TR.

AC cửa sổ được phân loại (≥24K hoặc <24K); Không cần các mẫu đơn, vì nền tảng EER trực tuyến hiện đang được sử dụng.

Mục tiêu để làm rõ các giá trị EER thực tế. Tương thích với quy chuẩn kỹ thuật điều hòa công suất lớn (phạm vi dưới 65000 btu.h đối với điều hòa nhỏ và trên 65000 btu.h đối với điều hòa công suất lớn); Tăng cường các mục tiêu sử dụng năng lượng hiệu quả. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/BHR/22_7468_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/BHR/22_7468_01_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/BHR/643