Ngày 20/12/2021 Vương Quốc Anh thông báo dự thảo Quy định về sản phẩm xây dựng. Mục đích của các quy định này là yêu cầu các sản phẩm xây dựng được đưa vào thị trường Vương quốc Anh phải an toàn và có thể được sử dụng một cách an toàn. Nó sẽ thực hiện điều này bằng cách đặt các nghĩa vụ đối với các nhà điều hành kinh tế trong chuỗi cung ứng, bao gồm thực hiện đánh giá rủi ro, cung cấp thông tin khách hàng và thực hiện các biện pháp khắc phục khi cần thiết.

Các quy định này sẽ tăng cường chế độ giám sát và thực thi thị trường đối với các sản phẩm xây dựng để có thể xác định và xử lý các mối lo ngại về an toàn, đồng thời có thể thực hiện các hành động chống lại những người không tuân thủ các quy định. Quyền này bao gồm quyền điều tra, khởi kiện dân sự hoặc truy tố các nhà điều hành kinh tế vì vi phạm các quy định về sản phẩm xây dựng.

Mục tiêu để cải thiện khả năng loại bỏ các sản phẩm không tuân thủ khỏi thị trường và ngăn chặn các trường hợp không tuân thủ. Điều này sẽ giúp cân bằng sân chơi giữa các công ty tuân theo thông lệ tốt nhất và những người tuân thủ luật pháp và những công ty cố gắng tìm kiếm lợi thế cạnh tranh thông qua việc không tuân thủ; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người. Ngày cuối cùng cho nhận xét: 60 ngày kể từ ngày thông báo

TBTEnquiriesUK@trade.gov.uk

Mã thông báo: G / TBT / N / GBR / 45