công ty thái hà, cong ty thai ha, thực phẩm đông lạnh, thuc pham dong lanh,  thịt bò ngon, thit bo ngon, thịt bò đông lạnh, thit bo dong lanh, thịt bòNgày 01/11/2022, Ukraine thông báo Dự thảo quy định về việc phê duyệt các yêu cầu vệ sinh đối với các sản phẩm thực phẩm đông lạnh nhanh dùng cho con người, gồm các nội dung sau:

Đưa ra định nghĩa về các sản phẩm thực phẩm đông lạnh nhanh trong luật pháp của Ukraine;

Thiết lập các nguyên tắc chung mà các sản phẩm thực phẩm đông lạnh nhanh phải đáp ứng;

Xác định mức nhiệt độ phải được duy trì tại các cơ sở tham gia xử lý, bảo quản, lưu kho, vận chuyển và/hoặc lưu thông các sản phẩm thực phẩm đông lạnh nhanh;

Thiết lập các yêu cầu đối với thiết bị cấp đông và danh sách các chất đông lạnh (chất lỏng) được phép sử dụng để cấp đông nhanh các sản phẩm thực phẩm;

Thiết lập các đặc thù của việc ghi nhãn các sản phẩm thực phẩm đông lạnh nhanh.

Các sản phẩm thực phẩm tuân thủ các yêu cầu của pháp luật về an toàn và một số chỉ tiêu chất lượng thực phẩm có hiệu lực trước khi lệnh này có hiệu lực, nhưng không đáp ứng các yêu cầu của lệnh này, có thể được sản xuất và/hoặc đưa vào lưu thông trong vòng ba năm sau khi lệnh này có hiệu lực và được lưu hành cho đến ngày hết hạn tối thiểu.

Mục tiêu để thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng. Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/UKR/22_7369_00_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/UKR/22_7369_01_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/UKR/234