Mật ong rừng Đà lạt

Ngày 13/5/2022, Trung Quốc thông báo Dự thảo Quy định quản lý việc ghi nhãn mật ong đóng gói sẵn và các sản phẩm siro của nó. Nội dung Dự thảo gồm:

Các Quy định được quy định phù hợp với quy định tại Đoạn 10 của Đoạn 1 của Đạo luật Quản lý Vệ sinh và An toàn Thực phẩm, Điều 22.

Đối với mật ong đóng gói sẵn và các sản phẩm siro có hàm lượng mật ong bằng hoặc cao hơn 60%, cỡ chữ của tên sản phẩm phải nhất quán và cũng phải đáp ứng các yêu cầu sau: Đối với sản phẩm có thêm đường (siro), tên sản phẩm phải được ghi “Mật ong bổ sung đường” hoặc các từ tương đương; Đối với các sản phẩm có thêm nguyên liệu không phải là đường (xi-rô) và không có thêm đường (xi-rô), tên của sản phẩm sẽ được ghi là “Có 〇〇 (tên nguyên liệu không phải là mật ong) Mật ong” hoặc “Mật ong hỗn hợp” hoặc các từ tương đương.

Mật ong đóng gói sẵn và các sản phẩm siro có hàm lượng mật ong dưới 60% và tên có chứa từ “Mật ong”, sẽ được gắn nhãn “Hương mật ong” hoặc các từ tương đương trong tên sản phẩm và cỡ chữ của tên sản phẩm phải là phù hợp.

Nước xuất xứ của nguyên liệu mật ong sẽ được ghi nhãn trên bao bì bên ngoài của mật ong đóng gói sẵn và các sản phẩm xi-rô của nó, và sẽ được dán nhãn theo thứ tự giảm dần theo hàm lượng mật ong của sản phẩm.

Sản phẩm mật ong đóng gói sẵn được dán nhãn là “Mật ong”, “Mật ong 100%”, “Mật ong nguyên chất” hoặc các từ tương đương, đây sẽ là sản phẩm chỉ có thành phần mật ong. Đối với sản phẩm siro không có mật ong, tên sản phẩm không được ghi từ “Mật ong” hoặc các từ tương đương.

Nếu việc ghi nhãn của sản phẩm không tuân thủ quy định này và có vẻ như sai sự thật, phóng đại hoặc gây hiểu nhầm thì sẽ bị phạt theo các quy định có liên quan của luật này.

Mục tiêu để thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_5475_00_e.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / TPKM / 464 / Add.1