Ngành thực phẩm và đồ uống có nhiều thay đổi trong 2 cú sốc lớn - Rượu Song  Long

Ngày 27/10/2022, Malaysia thông báo dự thảo sửa đổi các quy định về thực phẩm. Gồm các sản phẩm: Bia làm từ mạch nha; Rượu nho tươi, kể cả rượu mạnh; nho phải trừ loại thuộc nhóm 20.09; Rượu Vermouth và rượu nho tươi khác có hương vị thực vật hoặc chất thơm; Đồ uống lên men khác (ví dụ, rượu táo, rượu bia, rượu mead, saké); hỗn hợp đồ uống lên men và hỗn hợp đồ uống lên men và đồ uống không cồn, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; Rượu etylic không biến tính có nồng độ cồn 80% theo thể tích. hoặc cao hơn; rượu etylic và các loại rượu mạnh khác, biến tính, ở bất kỳ độ mạnh nào; Rượu etylic chưa biến tính có nồng độ cồn dưới 80% thể tích; rượu mạnh, rượu mùi và đồ uống có cồn khác.

Những sửa đổi được đề xuất đối với Quy định Thực phẩm bao gồm những điều sau: Sửa đổi quy định 361 về tiêu chuẩn chung đối với đồ uống có cồn; Sửa đổi các quy định 362 đến 386A và 387 về các yêu cầu cụ thể của đồ uống có cồn liên quan đến nồng độ cồn, việc bổ sung các thành phần khác, việc sử dụng phụ gia thực phẩm và các yêu cầu về nhãn mác.

Mục đích của việc sửa đổi đối với tất cả các quy định về phụ gia thực phẩm cho đồ uống có cồn là để hài hòa các yêu cầu về phụ gia thực phẩm với Codex Alimentarius, tức là Tiêu chuẩn chung về phụ gia thực phẩm của Codex (GSFA, Codex STAN 192-1995), phù hợp với quy định 19 ( 2) của Quy định Thực phẩm 1985 [ PU (A) 437/1985 ]. Các điều kiện mà phụ gia thực phẩm có thể được sử dụng trong đồ uống có cồn có thể được tham khảo trực tiếp GSFA, Codex STAN 192-1995; và

Ban hành một quy định mới, quy định 384A quy định các yêu cầu về tiêu chuẩn và nhãn mác đối với rượu tequila và mezcal.

Mục tiêu để thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người. Ngày cuối cùng cho nhận xét: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

http://fsq.moh.gov.my/

Mã thông báo: G / TBT / N / MYS / 114