Thu mua phế liệu tại Hà Nội hiện nay - Cơ sở thu mua phế liệu giá cao tại  Hà Nội

Ngày 06/01/2022 Malaysia thông báo dự thảo quy định về nhập khẩu giấy phế liệu. Dự thảo này quy định tất cả giấy vụn và phế liệu kim loại dự định nhập khẩu vào Malaysia phải trải qua quá trình kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận chấp thuận theo Lệnh Hải quan (Cấm nhập khẩu) (Sửa đổi) (No.X) 2021.

Các yêu cầu đối với tất cả các hoạt động nhập khẩu giấy vụn và phế liệu kim loại vào Malaysia được quy định trong Hướng dẫn Nhập khẩu và Kiểm tra Giấy phế liệu và Hướng dẫn Nhập khẩu và Kiểm tra Phế liệu Kim loại.

Biện pháp tạm thời đã được thực thi trong khi chờ thực hiện Hướng dẫn Nhập khẩu và Kiểm tra Phế liệu kim loại.

Mục tiêu để tạo điều kiện nhập khẩu chính hãng đồng thời bảo vệ môi trường khỏi các chất ô nhiễm độc hại; Bảo vệ môi trường. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 9 tháng 1 năm 2022

Mã thông báo: G / TBT / N / MYS / 107