Ngày 09/12/2022, Kenya thông báo dự thảo Tiêu chuẩn quy định đối với sản phẩm mí đường. Theo đó quy định này hướng dẫn để đạt được các yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm; sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động; bảo vệ môi trường và tính bền vững của các tác nhân chuỗi giá trị trong quá trình sản xuất đường sơ cấp ở Kenya. Nó áp dụng cho tất cả những người tham gia trong quá trình sản xuất chính, bao gồm nhưng không giới hạn đối với người trồng trọt, người xay xát, người thu hoạch, người vận chuyển, chính quyền quận và các cơ quan chính phủ có liên quan.

Các bên liên quan trong chuỗi giá trị đường thực hiện sản xuất, chế biến, phân phối, kinh doanh đường đảm bảo năng suất, hiệu quả cao; chất lượng an toàn thực phẩm; sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động; bảo vệ môi trường và tính bền vững.

Cần thực hiện các biện pháp phù hợp, nếu phù hợp trong toàn bộ chuỗi giá trị theo các Tiêu chuẩn Kenya có liên quan để đạt được những điều sau: Năng suất và hiệu quả cao nhờ áp dụng các thông lệ tốt nhất trong ngành; An toàn bằng cách xác định các thực hành, biện pháp kiểm soát và theo dõi các mối nguy liên quan đến sản phẩm ở mỗi bước; Chất lượng bằng cách xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đường và thực hiện các biện pháp để đảm bảo tuân thủ các thông số kỹ thuật của sản phẩm; Bảo vệ môi trường bằng các biện pháp bền vững; Sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động bằng cách tuân thủ luật pháp liên quan.

Mục tiêu để thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Yêu cầu chất lượng; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại; Tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất. Ngày lấy ý kiến ​​cuối cùng: 14 tháng 2 năm 2023

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KEN/22_8392_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/KEN/1343