Ngày 09/5/2022 Israel thông báo dự thảo Tiêu chuẩn SI 14350 – Đồ dùng chăm sóc trẻ em – Thiết bị uống – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử. Bản sửa đổi Tiêu chuẩn Bắt buộc SI 5817 phần 1 và 2, liên quan đến thiết bị uống cho trẻ em, sẽ được thay thế bằng SI 14350. Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này thông qua Tiêu chuẩn Châu Âu EN 14350: Tháng 6 năm 2020, với một số thay đổi chi tiết trong phần tiếng Do Thái của tiêu chuẩn.

Sự khác biệt chính giữa phiên bản cũ và tiêu chuẩn dự thảo sửa đổi mới này như sau: Kết hợp hai phần của tiêu chuẩn cũ thành một tiêu chuẩn mới; Áp dụng cho thiết bị tập uống cho trẻ em dưới 4 tuổi, trong khi các phiên bản trước áp dụng cho thiết bị tập uống cho trẻ em dưới 3 tuổi; Thêm các định nghĩa mới và các thử nghiệm cơ học và hóa học.

Cả tiêu chuẩn cũ và tiêu chuẩn sửa đổi mới này sẽ được áp dụng kể từ khi bản sửa đổi này có hiệu lực trong sáu tháng. Trong thời gian này, các sản phẩm có thể được kiểm tra theo tiêu chuẩn cũ hoặc tiêu chuẩn sửa đổi mới.

Mục tiêu để bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người. Ngày cuối cùng để lấy ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/ISR/22_3330_00_x.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / ISR / 1251