Ngày 06/01/2022 Hàn Quốc thông báo dự thảo đề xuất sửa đổi “Tiêu chuẩn ghi nhãn cho thực phẩm”. Nội dung: “Tiêu chuẩn Ghi nhãn cho Thực phẩm” đang được Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm (MFDS) sửa đổi như sau:

Sửa đổi “Quy tắc thực thi của Đạo luật về dán nhãn và quảng cáo thực phẩm”, các thành phần dinh dưỡng và lượng calo tương ứng với hàm lượng được bổ sung mới vào yêu cầu ghi nhãn của các sản phẩm thực phẩm có hiển thị dinh dưỡng mở rộng.

Phù hợp với Bộ luật Thực phẩm Hàn Quốc sửa đổi, một loại thực phẩm mới (bộ dụng cụ cho thịt) được thêm vào.

* Đây là bản sửa đổi tiếp theo được thực hiện đối với quy định cấp dưới của Quy tắc thực thi của Đạo luật về dán nhãn và quảng cáo thực phẩm nhằm hài hòa với việc sửa đổi luật cao hơn và các quy định có liên quan khác.

Mục tiêu để thông tin tốt hơn cho người tiêu dùng vì mục đích nâng cao sức khỏe cộng đồng; Thông tin người tiêu dùng, nhãn mác; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật; Sự hài hòa.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_0091_00_x.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / KOR / 1049