Ngày 12/01/2022 Hàn Quốc thông báo dự thảo sửa đổi “Quy chuẩn kỹ thuật về tính tương thích điện từ”. Nội dung sửa đồi gồm:

Sửa đổi cho thiết bị đóng cắt và điều khiển điện áp thấp (Hài hòa với IEC 60947-1: 2014, IEC 60947-2: 2016 và IEC 60947-4-1: 2009): Mở rộng dải tần cho thử nghiệm miễn nhiễm bức xạ đối với bộ ngắt mạch, công tắc tơ và bộ khởi động động cơ (Điều 14, Phụ lục 11); Thay đổi biên tập, v.v.

Áp dụng các giới hạn phát bức xạ trong khoảng cách 3 m (dải tần: 30 – 1 000 MHz, OATS hoặc SAC) (Hài hòa với các tiêu chuẩn IEC và CISPR): Giới hạn ở khoảng cách 3 m chỉ áp dụng cho thiết bị kích thước nhỏ. (Điều 5-1, Phụ lục 1), (Điều 5-2, Phụ lục 2), (Điều 6-1, Phụ lục 3), (Điều 8, Phụ lục 5), (Điều 9, Phụ lục 6), (Điều 12, Phụ lục 9), (Điều 15, Phụ lục 12)

Các thay đổi về biên tập (tham khảo → Tiêu chuẩn Hàn Quốc (KS))

Mục tiêu để hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế. Ngày cuối cùng cho nhận xét: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_0320_00_x.pdf

Mã thông báo: G / TBT / N / KOR / 1052