Ngày 02/7/2024, Ecuador thông báo Dự thảo bản sửa đổi Quy định kỹ thuật đối với găng tay bảo hộ.

Theo đó, Quy định kỹ thuật của Ecuador được thông báo áp dụng cho các sản phẩm sau, dù là sản phẩm trong nước hay nhập khẩu, được bán trên thị trường Ecuador gồm:

Găng tay bảo vệ

Găng tay bảo vệ chống lại bức xạ ion hóa và ô nhiễm phóng xạ.

Găng tay bảo hộ cho thợ hàn.

Găng tay bảo vệ chống lại hóa chất và vi sinh vật.

Găng tay bảo vệ chống lại các rủi ro cơ học.

Ống bọc vật liệu cách điện dùng cho công việc có điện.

Găng tay bảo vệ khi dùng máy cưa xích;

Găng tay chống lạnh.

Găng tay và miếng bảo vệ cánh tay để bảo vệ khỏi bị cắt và đâm bởi dao cầm tay.

Găng tay bảo vệ chống lại nguy cơ nhiệt.

Mục tiêu để thông tin cho người tiêu dùng, dán nhãn; Phòng ngừa các hành vi lừa dối và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Một số tài liệu liên quan gồm: ISO 2859-1:1999/Sửa đổi 1:2011, Quy trình lấy mẫu để kiểm tra theo thuộc tính. Phần 1: Các chương trình lấy mẫu được lập chỉ mục theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô; ISO/IEC 17020:2012, Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với hoạt động của các loại cơ quan thực hiện kiểm tra; ISO/IEC 17067:2013, Đánh giá sự phù hợp – Nguyên tắc cơ bản về chứng nhận sản phẩm và hướng dẫn cho các chương trình chứng nhận sản phẩm; ISO/IEC 17025:2017, Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; ISO/IEC 17050-1:2004, Đánh giá sự phù hợp – Tuyên bố về sự phù hợp của nhà cung cấp. Phần 1: Yêu cầu chung; ISO 21420:2020, Găng tay bảo hộ. Yêu cầu chung và phương pháp thử nghiệm.

Ngày cuối cùng để nhận ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo

https://members.wto.org/crnattachments/2024/TBT/ECU/24_04134_00_s.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/ECU/545