Cửa hàng 269 Xã Đàn - Mũ bảo hiểm chính hãng Như Mai | FacebookNgày 07/3/2023, Colombia thông báo Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về mũ bảo hộ sử dụng cho mô tô, xe máy có thùng, xe mô tô, xe mô tô ba bánh không mui xe cộ, xe chở hàng ba bánh không có buồng lái, xe máy, xe ba bánh có động cơ, xe ba bánh, xe đạp bốn bánh và các loại tương tự.

Theo đó Quy chuẩn kỹ thuật đưa ra các yêu cầu về tính năng kỹ thuật và an toàn đối với mũ bảo hộ đội đầu sử dụng cho xe máy và các phương tiện giao thông khác.

Dự thảo văn bản bao gồm các nội dung sau: Mục đích; Các từ viết tắt; Phạm vi; Loại trừ; Tính chất bắt buộc; Yêu cầu ghi nhãn tối thiểu; Yêu cầu kỹ thuật cụ thể; số đoạn có liên quan và kiểm tra áp dụng; Tham khảo Tiêu chuẩn kỹ thuật Colombia (NTC); Yêu cầu chứng minh sự phù hợp; Tài liệu chứng minh sự phù hợp; Các yếu tố cơ bản của chứng nhận sản phẩm; Tính tương đương; Thông tin liên quan đến cơ quan giám định và phòng thí nghiệm; Trách nhiệm của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, thương nhân và tổ chức chứng nhận; Cơ quan giám sát, kiểm tra; Quyền giám sát, kiểm tra; Hình phạt; Thẩm quyền của các cơ quan chính phủ khác; Đăng ký nhà sản xuất và nhà nhập khẩu; Rà soát và cập nhật; Thông báo; Chế độ chuyển tiếp; và Thời hạn hiệu lực và các điều khoản vi phạm.

Mục tiêu để bảo vệ tính mạng và sức khỏe con người.

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/COL/18_2768_01_s.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/COL/18_2768_00_s.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/COL/233/Add.2